Kalite Anlayışı ve Kavramları

KALİTE KAVRAMLARI

 

Kalite anlayışı veya kavramı, insanlar bir şeyler üretip birbirleriyle alış verişe başladığı günden beri vardır. Ancak bugünün teknolojik ve işletme alanında kalite anlayışı veya kalite kavramı, makine devriyle belirginleşmiş, konuşulmaya başlanmıştır.

 

Üretim çeşitleri arttıkça, üreticiler çoğaldıkça kalite kavramları da artmıştır. Piyasada dolaşan çok çeşitli kalite kavramı bulunmaktadır. Şöyle bir göz atacak olursak:

 

-Kalite, bir ürün ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümüdür. (Amerikan Kalite Kontrol Derneği)

-Kalite, bir ürün ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. (Avrupa Kalite Kontrol Derneği)

-Kalite, bir ürünün gerekliliklere uygunluk derecesidir. (P.Crospy)

-Kalite, kullanıma uygunluktur. (J.M.Juran)

-Kalite, ürünün sevkiyattan sonra toplumda neden olduğu minimal zarardır. (G.Taguchi)

-Kalite, spesifikasyonlara, standardlara uygunluktur. (Garvin)

-Kalite, estetikliktir; ürünün albenisi ve duyulara seslenebilme yeteneğidir. (Garvin)


-Kalite bir önlemdir. Sorunlar ortaya çıkmadan önce çözümlerini oluşturur. Ürün ve hizmetlerin yapısına tasarım yoluyla üstünlük ve kusursuzluk arayışını katar.

-Kalite, müşterinin tatminidir. Ürün ve hizmetin ne kadar iyi olduğu konusunda son kararın verdiği memnunluktur.

-Kalite verimliliktir. İşlerini yapabilmek için gerekli eğitimden geçen, ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve talimatlarla desteklenen personelden elde edilir.

-Kalite esnekliktir. Talepleri karşılamak için değişmeyi göze almak ve bu konuda istekli olmaktır.

-Kalite etkili olmaktır; işleri çabuk ve doğru olarak yapmaktır. 

-Kalite bir proğrama uymak, işleri zamanında yapmaktır.

-Kalite bir süreçtir, süregelen bir gelişmeyi kapsar.

-Kalite bir yatırımdır. Uzun dönemde bir işi ilk defada doğru olarak yapmak, hatayı sonradan düzeltmekten daha ucuzdur.

-Kalite, kusursuzluk arayışına sistemli bir yaklaşımdır.

 

Çok sayıda ve birbirinden farklı kalite tanımlarının yapılmasının nedeni, kalitenin çok boyutlu olmasıdır.

 

Her ne kadar kalite kavramı böyle çok olsa bile, standartlaştırılarak dokümana girmiştir. 

İşte TS EN ISO 9000 (KYS-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler) standardında kalite kavramının tarifi: Yapısal özellikler takımının şartları yerine getirme derecesi.

 

Kalite kavramları her ne kadar çok da olsa ve ne anlam ifade ederse etsin, kaliteyi müşteri belirlemektedir. Yani sunulan ürün ya da hizmet kalitesinin tatmin edici olup olmadığı hakkında son kararı müşteri vermektedir.

 

Kalite, insanların ne yaptığı ve diğerlerine veya birbirlerine nasıl davrandığı ile ilgilidir. 


Kalite insanların hangi düzeyde ne yaptıklarına, aldıkları karar ve önlemlere, ürünlere, hizmetlere, verilere, davranışlara uygulanır.

 

Dikkat edilirse kalite, üretilen ürünle alakalı, verilen hizmetle ilgili bir kavram.

 

Eskiden işletmeler, ne üretirlerse satılırdı. Ama şimdi durum değişmiştir. Şimdiki işletme anlayışı: Bizim işimiz pazarın isteklerini üretmektir. Artık pazarlara müşteri egemen olmuştur. Müşteri beklentileri günümüzde büyük bir hızla değişmektedir. Müşteriyi hoşnut etmek için onun beklentilerini ve gereksinimlerini önceden belirleyerek, bunlara uygun ürün ve hizmeti en hızlı, kaliteli ve verimli bir biçimde üreterek pazara sunmak gerekmektedir. Bu nedenle kalite kavramı içine yenilik ve değişim boyutları da girmiştir. 

Bu çerçevede bugün kalite, “ürün ya da hizmet üretiminde müşterilerin beklentilerini yanıtlama düzeyi”, “müşterilerinin son ürün ya da hizmetle ilgili duyduğu doyum, hoşnutluk düzeyi” olarak tanımlanmaktadır.

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 281735 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=