Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi

ISO 50001 NEDİR ?

Enerji Yönetim Sistemleri için oluşturulmus Enerji ile ilgili gereksinimler, yönetimi uygulanması ve bakımı da dahil olmak üzere tasarlanmış bir yönetim Sistemi standardıdır. Standard Uluslararası Standardizasyon Kurumu (ISO) tarafından oluşturulmus bir standarttır.
Enerji performansının sürekli iyilestirilmesi ve enerji verimliliğini saglamak amaçlanmıstır. ISO 50001 Haziran 2011 yılında ISO kurumu tarafından yayınlanmıstır. Konumu ve büyüklügü ne olursa olsun tüm kurumlara uygulanabilir,bir standarttır.
ISO 50001 belirgin hedefi Enerji Performansı Yönetimidir.Kurum sayısal hedefler koyar ve bu hedefleri gerçeklestirmek için birtakım faaliyetler planlar.

Neden ISO 50001 ?
Standardın temel amacı enerji performansı ve verimliliğini arttırmak ve enerji azaltma fırsatlarının belirlenmesi ve çevresel süreçlere yardımcı olmaktır.
Enerji yönetimi kuruluşların enerji verimliliğinin dışında sera gazının salınımı ile ilgili çevresel iklimin korunmasına da yardımcı olmaktadır.

ISO 50001 Standardı
ISO yönetim sistemi standartların uygun olarak tasarlanmış bir standarttır. ISO 9001ve 14001 standartlarına kolayca entegre edilebilir bir
standartır. Güncel versiyon ISO 50001:2011 dir.
ISO 50001 standardının 7 temel maddesi vardır,
• Genel koşullar
• Yönetimin Sorumluluğu
• Enerji politikası
• Enerji eylem planı
• Uygulama ve operasyon
• Performans denetimleri
• Yönetim gözden geçirme
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji türlerini kapsar.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyonların enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını, uygulanmasını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, her işletmeye yani vergi levhası sahiplerine kurulabilir, uygulanabilir ve belgelendirilebilir. Coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyonun uyguylamasına müsait bir yapıda oluşturulmuştur..
ISO 50001 standardı kuruluşların tamamını iyi enerji yönetim uygulamalarına teşvik eder ve iyi enerji yönetimi ile maliyetlerin azaltılmasını ve çevreye karşı duyarlılıklarının belgelendirilmesini sağlar.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı kuruluşun yürüttüğü faaliyet, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve ihtiyaçlara göre değişiklikler gösterebilir.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardizasyon organizasyon tarafından izlenebilirliği sağlanan ve etki altında kalan enerjili kullanımına sahip tüm faaliyetlerde uygulanabilir.

Standardın İşleyişi
ISO 50001 kuruluşlara enerji yönetimi ile ilgili bir çerçeve sunar,
Enerji verimliliği için politika geliştirmek
Politikanın karşılanması için hedeflerin saptanması
Enerji kullanımı ile ilgili verileri kullanma
Sonuçları ölçmek
Politikanın etkinliğini ölçme
Enerji Yönetimini sürekli geliştirme

ISO 50001 KİMLER ALMALI
Bu yönetim aracı, birinci kademe üreticiden, ürün üreticileri, hizmet üreticileri, hammadde veya katkı maddeleri üreticileri, elektronik ve enerji ürünleri üreticileri, imalatçılar, depocular ve taşımacılar, esnaflara, toptancılara, perakendecilere ve hizmet verenlere kadar herkes tarafından kullanılan, uluslararası tanınan bir sistem olmasına ek olarak, baştan başa bütün endüstrinin kullanabileceği ortak bir çatı sağlamaktadır.
Standardın, büyüklük ve karmaşıklık gözetmeksizin bu kadar geniş bir kapsama alanı olduğundan jenerik bir yapıya sahiptir.

ISO 50001 FAYDALARI NELERDİR
İşletme ve ülke kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlar.
•Enerji kullanım süresini uzatır.
•Maliyetin düşürülmesi sağlar.
•Müşteri beğenisi ve tercihi sağlar.
•Çevre performansının geliştirir.
•Yeni enerji kaynaklarına yönlendirir.
•Çevre duyarlılığını geliştirir.
•Maliyetlerin azaltılması ile rekabet avantajı sağlar.
•ISO 9000 / ISO 9001:2008, ISO 14000 / ISO 14001:2004 ve EN 16001ve Diğer yönetim sistemleri ile entegrasyonu mümkündür.
•Enerji kaynaklarının yönetimi konusunda kılavuzluk eder.
•Emisyon ve sera gazı azaltma stratejilerindeki taahhütleriyle,
•Tedarik zinciri yoluyla enerji verimliliğinin desteklenmesi için çalışma planı oluşturur.
•Aynı zamanda Sera gazı Emisyonları (GHG) ile ilişkili yerel yükümlülüklere uyumu da kolaylaştırır
•İsraftan kaynaklanan Ölümsüz Çevre etkisi azaltılır.
•Emisyon izleme ve gaz salınım takibi sağlar.
•Enerji bilinci İle İlgili olarak toplum içinde bilinçlenme sağlar.

 

 

 

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 283846 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=