İman - Teslimiyet hadisleri

Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki : 

Kişi ile şirk ve küfür arasında, ancak namazın terki vardır.

Müslim, İman 134

 

Allah katında en makbul amel, az da olsa, devamlı olanıdır.

Müslim, S. Münafıkta 78


- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Ey insanlar! Amellerden gücünüz yettiği kadarını alın! Siz bıkıp usanmadıkça Allah da bıkmaz. Allahın en çok sevdiği amel, az da olsa devamlı olanıdır."

 

Aişe radıyallahu anha. Buhârî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Kim, benden sonra öldürülen sünnetimi diriltirse, beni sevmiş olur. Kim de beni severse, benimle beraber olur."

 

Ali radıyallahu anh. Rezîn.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Ümmetimin bozulması zamanında kim sünnetime sımsıkı sarılırsa, şehîd sevabı alır."

 

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Taberânî.

 

 

 - Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Size öyle bir zaman gelecektir ki, o zamanda şu üçten daha değerli bir şey olmayacaktır: Helâl para, candan arkadaşlık yapılacak bir kardeş, uygulanacak bir sünnet."

 

Huzeyfe radıyallahu anh. Taberânî.

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Allahın bana hidâyet ve ilim vererek göndermesi şuna benzer: Bir yağmur ki yere yağmıştır, yerin bir kısmı verimli toprak olduğu için, o yağmur suyunu kabul edip emmiştir. Otlar ve çimenler bitirmiştir. Bir kısmı, çorak olduğu için suyu tutmuştur da, insanlar ondan yararlanıp içmişler, hayvanlarını ve tarlalarını sulamışlardır. Bir cinsi de, ne suyu tutan, ne de ot bitiren düz yerlerdir.

 

Allahın dinini anlayan ve onu uygulayan ve uygulamaları için benim gönderildiğim ilmimi yayan kimse ile, büyüklenip, Allahın benimle gönderdiği hidâyeti bir türlü kabullenmeyen kimseler de tıpkı böyledir."

 

Ebû Mûsa - Buhârî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Ben ve Allahın benimle gönderdiği, toplumuna varıp da şunu söyleyen adama benzeriz:

 

"Düşmanı gözlerimle gördüm, apaçık sizi uyarıyorum. Haydi, kaçıp kendinizi kurtarın!"

 

Bir kısmı onu dinleyip, yavaş yavaş orayı terk ederek kurtulurlar, diğer  bir kısmı da, ona kulak asmayıp, düşmana yem olurlar.

 

İşte bana itaat edip, Allah tarafından getirdiklerime uyup, uygulayanlar ile bana isyan edip, Allah tarafından getirdiklerimi yalanlayanların hâli de böyledir."

 

Ebû Mûsa - Buhârî.

 

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Ben ve insanlar şuna benzeriz: Bir adam vardır, ateş yakar, iyice parlayınca, kelebekler ve öbür yaratıklar gelip o ateşe düşerler. Adam da durmaksızın onları ateşten kurtarmaya çalışır. işte ben de, belinizden tutup sizi kurtarmaya çalışıyorum, siz ise o ateşe girmeye yelteniyorsunuz."

 

Ebû Hureyre - Buhârî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Şüphesiz Allah, yalnız kendi rızasını isteyerek, "Lâ ilâhe illallah" diyen kimseye, ateşi haram etmiştir."

 

İbn Şihâb - Buhârî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Muhammedin nefsi elinde olana yemin ederim ki, yahudi olsun, hıristiyan olsun, bu insanlardan beni duyup da, getirdiğim kitaba îman etmeden ölen kimse, kesinlikle cehennemlik olur."

 

Ebû Hureyre -. Müslim.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Yaptığın iyilik sebebiyle seviniyor ve yaptığın kötülük sebebiyle üzülüyorsan, sen müminsin."

 

Ebû Ümâme - Taberânî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Müslim, elinden ve dilinden müslümanların esenlikte olduğu kişidir. Mümin ise, insanlara, kanları ve malları hususunda güven veren kişidir."

 

Ebû Hureyre - Tirmizî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Allah, rızıklarınızı bölüştürdüğü gibi, aranızda ahlâklarınızı da bölüştürmüştür. Allah, dünyayı sevdiğine de, sevmediğine de verir. Ama dini ancak sevdiklerine verir. Kime dini vermişse, onu kesinkes sevmiştir.

 

Nefsim elinde olana yemin ederim ki, kalbi ve dili müslüman olmadıkça, bir kul müslüman olamaz. Komşusu kötülüklerinden emin olmadıkça, kişi tam mümin olamaz!"

 

"Ey Allahın Resûlü, kişinin kötülükleri nedir?"

 

Şöyle buyurdu: "Eziyet ve zulüm etmesidir. Haramdan kazandığı parayı nafaka verse, asla bereketi olmaz. Ondan sadaka olarak verirse, kesinlikle kabul olunmaz. Geride bırakırsa, onu ateşe daha da yaklaştırır. Çünkü Allah, kötüyü kötü ile silmez, kötüyü iyilik ile siler. Çünkü, pis olan pisi silmez."

 

İbn Mesûd - Ahmed.

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

İmanın tadını, Rabb olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed'i seçip razı olanlar duyar.

Müslim, İman 56, (34); Tirmizi, İman 10, (2625)

Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız!


Müslim, İman 93-94


- Allah, Cehennemde cezası en hafif olanlardan birine şöyle der: Eğer yer yüzündeki her imkan (güç ve servet) senin elinde olsaydı, bu cezadan kurtulmak için, verir miydin? O kişi hiç tereddütsüz: verirdim, der. Allah şu açıklamayı yapar: Sen dünyada yaşarken, ben senden bu dediğimden daha kolayını, yani bana inanmanı ve hiçbir şeyi ortak koşmamanı istedim. Ama sen ise bana ortak koşmakta direttin.
(Tirmizi)

- Kadere iman, kaygı ve üzüntüyü giderir.

(Hakim)

- Allah, niyeti “önce ahiret” olana dünyayı da verir. Ama niyeti “sadece dünya” olana, ahireti vermez.

(İbn-i Mübarek)

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
Her kim, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan, tam bir ihlas ile O'nun birliğine inanarak, O'na ibadet ederek, namazı dosdoğru kıldığı ve zekatı verdiği halde dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olarak ölmüş olur.


İbni Mace, Mukaddime 9


Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 279487 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=