İlim hakkında hadisler

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

Hiç şüphesiz ki, Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler.


Tirmizi, İlim 19

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

Kim, Kur'an'ın hükümleri ve anlamı hakkında bilgisiz olarak konuşursa, Cehennemdeki yerine hazırlansın.


Tirmizi, Tefsir-i Kur'an 1

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 
 

Her kim ilim öğrenirse, geçmiş günahlarına kefaret olur.

Tirmizi, İlim 2

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah'tan korkmayı netice verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütaalası tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır.

Kenzü'l-Ummal 4.35

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü'min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah'ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır.

Darimi 1.97

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır.


Rezin

 

Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: 

 

İlim öğreniniz, ilmi de tevazu, ciddiyet, vakar ve istikamet için öğreniniz. İlminden istifade ettiğiniz kimselere de hürmet ediniz.

Tergib, 1.114


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
 

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3


Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

"Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma! Yoksa helak olursun."

Keşfü'l-Hafa, 1437

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim birine bir ilim öğretirse, onunla amel edenin sevabını, yapanın sevabından hiçbir şey eksilmeksizin alır."

 

Muaz radıyallahu anh. İbn Mâce.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Kim ilme çalışıp elde ederse, Allah ona iki kat sevap verir. Kim ilme çalışıp da elde edemezse, Allah ona sevaptan bir pay verir."

 

Vâsile radıyallahu anh. Taberânî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Hikmetli söz, müminin yitiğidir, bulduğu yerde onu almaya, o daha ziyade hak sahibidir."

 

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Tirmizî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"insanlara iyiliği öğretip de kendini unutan kişi, insanları aydınlatıp da kendini yakan mum gibidir."

 

Cendel radıyallahu anh. Taberânî.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Allahın evlerinden birinde toplanıp, Allahın kitabını okuyan, onu aralarında öğrenip, öğreten hiçbir topluluk yoktur ki, Allah onların üzerine huzur indirmesin, rahmet onları kaplamasın, melekler onları kuşatmasın. Allah onları, kendi katındakilerin içinde anmasın!"

 

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

 

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

 

"Kurânı Arap ağzıyla ve sesleriyle okuyun! Aşk ehlinin ezgilerinden uzak durun! Ehlikitabın ezgilerinden de uzak durun!

 

Benden sonra bir topluluk gelecektir ki, onlar Kur'ân okurken, şarkı söyler veya ağıt yakar gibi okuyacaklar. Okudukları gırtlaklarından aşağıya geçmeyecek, hem onların ve hem de onları beğenenlerin kalbleri bozulacak."

 

Huzeyfe radıyallahu anh. Rezîn.

 

 

- Bir adam dedi ki:

 

"Ey Allahın Resûlü! Allaha en sevimli amel hangisidir?"

 

"Yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan kimsenin durumu."

 

"Yolculuğu bitirip tekrar yola başlama durumu nedir?"

 

"Kurânı başından sonuna kadar okur, bitirince yeniden başlar."

 

İbn Abbas radıyallahu anh. Tirmizî.


- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"Kim ilim öğrenmeye çalışırsa, bu onun geçmiş tüm günahlarının silinmesine sebep olur. "

Hadis-i Şerif (Tirmizi)

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:
"İlim öğrenmeye çalışanın rızkına (geçimine) Allah kefildir. "

Hadis-i Şerif (Hatib)

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

- Allah’tan korkması, kişiye ilim olarak; kendini beğenmesi de cahillik olarak yeter.

(Beyhaki)

 

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

- Allah bir topluluk hakkında hayır dilerse, alimlerini (aydınların) çoğaltır, cahillerini azaltır. Öyle ki, alim konuştuğunda kendisini destekleyen pek çok kimse bulur. Cahil konuştuğunda ise, sözü bastırılır. Allah bir topluluk hakkında şer (kötü son) dilerse, cahillerini çoğaltır, alimlerini azaltır. Öyle ki, cahil konuşsa kendisini destekleyen birçok kimse bulur, alim konuşursa sözü bastırılır.

(Deylemi)

- Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

- Cennet bahçesine uğradığınızda kendinizi besleyiniz, buyurdu. Sahabiler: Ya Resulallah, Cennet bahçeleri nerededir? diye sordular. Peygamberimiz: Allah’ın anıldığı, zikir mescidleridir, buyurdu.(Tirmizi). İbn-i Abbas’ın rivayetinde:İlim meclisleridir, buyurdu.(Taberani). Ebu Hureyre’nin rivayetinde: Mescidlerdir, buyurdu. Sahabiler: Beslenmek nedir? diye sordular. Resulüllah: Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber (demek)dir buyurdu. (Tirmizi).(Taberani)

- Resulüllah bir gün mescide girdi. Orada halka şeklinde oturmuş iki gurup Sahabe ile karşılaştı. Bunlardan bir grubu Kur’an okuyor ve Allah’a dua ediyordu. Diğerleri de, ilim öğreniyorlar ve öğretiyorlardı. Resulüllah şöyle buyurdu: “Bunların hepsi hayır üzerindedirler: Şunlar Kur’an okuyorlar ve Allah’a dua ediyorlar.Bunlar da ilim öğreniyorlar. Ben de ancak bir muallim (öğretici, yol gösterici) olarak gönderildim.” Resulüllah bu sözlerinden sonra ilim öğrenenlerin yanına oturdu.
(İbn-i Mace)

- İnsanların en aç olanı, ilme istekli kimsedir. En tok olanı da, ilme hiçbir istek ve ilgi duymayandır.
(Ebu Nuaym)

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 281736 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=