Swot Analizi nedir

SWOT Analizi nedir, nasıl yapılır?

SWOT Analizi, diğer adı ile TOWS Matrisi önceden belirlenmiş bir konu dahilinde karar alma aşamasında yardımcı bir araç olarak kullanılır. Analizin temel amacı karar verme aşamasında konu ile ilgili kuvvetli veya zayıf, avantajlı veya dezavantajlı noktaların beraberce görülebilmesini sağlamaktır. SWOT kısaltması İngilizce Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler), Opportunities (Fırsatlar), ve Threats (Tehditler) kelimlerinin ilk hariflerinden oluşur. Türkçe şekliyle GZFT olarak da kullanıldığı nadiren de olsa görülebilir. 
Stanford Üniversitesi'nde Albert S Humphrey tarafında yürütülen araştırmalar sonucunda geliştirilen SWOT tekniği kişisel veya kurumsal yapıların pazarın mevcut durumuna göre karar almalarını sağlamak için iç ve dış durumu yansıtan bir ayna olarak nitelendirilebilir.

SWOT analizi başlangıcında analiz süresince değerlendirilecek olan konu kesinlikle net bir şekilde tanımlanmalıdır. Soyut, genel konular üzerine yapılacak bir SWOT analizinin faydası olmayacaktır. Analizin, Strengths (Güçlü Yönler), Weaknesses (Zayıf Yönler) kısımları kişi ve kurum içi yapı ile ilgilidir, diğer yandan Opportunities (Fırsatlar) ve Threats (Tehditler) kısımları ise dış çevre ile ilişkilidir. SWOT analizlerini PEST (Political, Economic, Social and Technological) analizleri ve Beyin Fırtınası (Brainstorming) teknikleri ile beraber kullanmak mümkündür.

Örnek bir SWOT analizi konusu olarak Networking sektöründe çalışan bir kurumun Web Barındırma hizmetleri verip vermemesini ele alalım.

Strengths (Güçlü Yönler)

Weaknesses (Zayıf Yönler)

Teknik bilgi sahibi ekip var.
Altyapı uzmanı ekip var.

Call Center görevlileri sayısı yetersiz.
Altyapı genişletilmeli.

Opportunities (Fırsatlar)

Threats (Tehditler)

-

Rekabet yüksek.
Kar marjları düşük.

Yukarıda çok basit bir SWOT analizini inceleyebilirsiniz. Analiz üzerinde daha çok çalışılması gerektiği kesin. Bir örnek olması amacıyla hızlı bir şekilde düzenledim. Her bir kategori için daha fazla madde ve fikir bulunmalı. Fakat şu anki yapısı ile baktığımızda söz konusu Networking şirketinin Web Barındırma hizmet sektörüne girmesi doğru bir hamle olarak gözükmüyor. Kurumun kuvvetli olduğu yönleri kadar eksik yönleri de var, ayrıca herhangi bir fırsat yokken tehditler mevcut.

Aşağıdaki link ile standart bir SWOT analizi şablonunu PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Bir SWOT analizini sonunda kişi veya kurumun stratejisini belirleme aşamasında sorulması gereken dört soru vardır;

  1. Güçlü olduğumuz noktaları nasıl değerlendirebilir, kullanabiliriz?
  2. Zayıf olduğumuz noktaları nasıl güçlendirebilir veya etkisiz kılabiliriz?
  3. Fırsatları en iyi nasıl değerlendirebiliriz?
  4. Tehditlere karşı nasıl bir savunma sistemi kurmalıyız?

Yukarıdaki sorular sorulurken veya SWOT analizi yapılırken eğer özne bir kurum ise, analiz ekibi içerisinde bir muhasebeci, satış uzmanı, yönetici ve üretim uzmanı (mühendis) bulunması faydalı olacaktır.

 

Alıntıdır.

 

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 283846 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=