5 S

5S

 

5S ; aksesuar, el aleti, malzeme, doküman ve bilgiyi ilgili tezgah ve teknisyenin yakınına getirmeyi amaçlayan bir “İş Yeri Organizasyonu Süreci” dir. Operatörün, kullanım yerinde işe başlamak için gereken girdileri aramaktan kurtulmasını amaçlayan 5S, Yalın Üretim’e giden yolda ilk adımdır.

5-S  Japonca  “S” harfi ile başlayan beş kelimeyi ifade etmektedir. Bunlar:

1. SEİRİ                      SINIFLANDIRMA

2. SEİTON                  DÜZENLEME

3. SEİSO                    TEMİZLİK

4. SEİKETSU             STANDARDLAŞTIRMA

5. SHİTSUKE             DİSİPLİN

1.SEIRI, SINIFLANDIRMA

Gerekli, gereksiz malzemeleri ayıklayarak tasnif etmek, sınıflandırmaktır. Mevcut üretim faaliyetleri için gerekli olanların dışındaki makina ve malzemeler çalışma yerinden uzaklaştırılır. Uygulama, bir alanda bulunan her şeyin o alan için gerekli olup olmadığına yine alan çalışanlarının önce birey sonra da grup halinde karar vermesini içermektedir. “Sınıflandırma Aşaması”, kullanımı gereksiz bulunan her şeyin, adını, ayrımın yapıldığı alan adını, sayısını ve tasnifin yapıldığı tarihi gösterecek şekilde etiketlenerek, daha önceden belirtilen bekleme alanlarına aktarılması ve diğer alanlardaki kullanım olanaklarının sorgulanmasından sonra elden çıkarılması ile tamamlanmaktadır.

2. SEITON, DÜZENLİLİK

            Bu aşamada,  “Sınıflandırma Aşaması” sonunda o alanda bulunmasının gerekli olduğu saptanan her şey, kullanım sıklıklarına göre düzenlenmiş yeni yerlerine yerleştirilmektedir. Düzenlilik, üretim faaliyetlerinde ve büro işlerinde hareket kaybı, aramadan kaynaklanan kayıplar, malzeme sayısının fazlalığından kaynaklanan kayıplar gibi birçok kaybı önlemektedir. Çalışanlar neyi, nerede bulacaklarını ve işleri bittiğinde nereye bırakacaklarını bilmelidirler. Sınıflandırma ve düzenlilik, sıfır hata, maliyetlerin azaltılması, sıfır kaza koşullarına ulaşmak için temel faktörlerdir.

3.SEISO, TEMİZLİK

Amaç, tertemiz bir çalışma ve yaşama alanı yaratmaktır. Çünkü; toz, kir ve artıklar, dağınıklığın, disiplinsizliğin, verimsizliğin, hatalı üretimin ve iş kazalarının kaynağıdır. Fabrikalarda ve bürolarda temizlik, aynı zamanda çalışanlardaki stres ve gerginliği azaltır. Temizlik faaliyetlerinin günlük bazda yapılması gerekir. İşletme temizlik alanlarına ayrılır ve her alan için kişiler görevlendirilir. Hangi alanların hangi günlerde, günün hangi saatlerinde, kimin sorumluluğunda temizleneceğini gösteren çizelgeler hazırlanır. Temizlik aynı zamanda orada çalışanların sorumluluğundadır.

 

4.SEIKETSU, STANDARDLAŞTIRMA

Standardlaştırmadaki amaç, sınıflandırma, düzenlilik ve temizlik uygulaması ile elde edilen kazançlarda bir gerileme olmasını engellemek üzere bu üç aşamayı alışkanlık şekline dönüştürerek uygulamaların korunmasını sağlamaktır. Her şey belirli kural ve şartlara bağlanarak tekdüze hâle getirilmelidir.

Standardlaşmayı yapabilmek için:

1.      Gözlem yapılır: Çevredeki her şey gözlenerek, eksikler, yapılması gerekenler tespit edilmelidir.

2.      Problem tespit edilir: Eksik ve olması gerekenleri tespit edildikten sonra  problemin ne olduğunu bulunmaya çalışılır.

3.      Standartlaşma için kontrol noktaları belirlenir: Gözlem yaparak problem belirlendikten ve en ideal şekilde problem ortadan kaldırıldıktan sonra standardlaşma nasıl yapılır?  Bunun için önce neyin, nasıl ve ne derecede standardlaştırılacağına karar vermek gerekir.

5.SHITSUKE, DİSİPLİN

Sadece sınıflandırma, düzenleme, temizlik ve standardlaştırmayı yapmak işletmede verimliliği sağlamak için yeterli değildir. Bunların devamlı ve kalıcı olabilmeleri disiplin gerektirir. Kuralların günlük birer alışkanlık haline getirilmesidir.

Kuralların alışkanlık haline gelmesinin önemini şu örnek oldukça iyi açıklamaktadır;

Bir grup TOYOTA mühendisi, kendilerine kablo donanımları yapmak için başvuran bir işletmeyi ziyarete giderler. Toplantı başlamadan önce Japon mühendislerden biri ellerini yıkamak için tuvalete gider ve döndüğünde toplantı yöneticisine sorar:

“ Tuvalette kırık bir cam vardı. O camın kırık olması mı gerekiyor?”

Fabrika Yöneticisi;

“Tabii ki kırık olması gerekmiyor, ancak tamir fırsatı bulamadık. ” diye yanıtlar.

Bunun üzerine Japon mühendisler bir taraftan toplantıyı terk etmek üzere çantalarını toplarken, biri şöyle der:

Siz kırık bir camı tamir etmek için gerekli basit kuralları bile takip edemiyorsunuz, bize kablo donanımları üretmek için gerekli bir çok zor kuralı nasıl takip edeceksiniz?

Ve o işyerini terk ederler.

Bu örnekten de anlaşılıyor ki: Büyük işler yapabilmek için, küçük ayrıntılara dikkat etmek gerekir.

5S Uygulamanın Avantajları

ü   İş kazalarını önler.

ü   Zaman kazandırır.

ü   Çalışma ortamını temiz , düzenli ve keyifli yapar.

ü   Hata oranı azalır.

ü   Verimlilik ve kalite artar.

ü   Çalışanın moralini artar.

ü   Makine performansı artar.

ü   Olağan dışı durumlar bir bakışta fark edilir.

ü   Beraber çalışanlar arasında birlik duygusu gelişir.

ü   Toplam üretkenlik artar.

ü   İş güvenliği sağlanır.

ü   Maliyet düşer.

ü   İşletme rekabet gücü kazanır.

Ümitvar olunuz ! Şu istikbal inkilabatı içinde en yüksek gür sâda islamın sâdası olacaktır.
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi lüzumsuz değil. zalimler için yaşasın cehennem!
 
"Düşünerek hareket etmek, Allah'tandır. Acele etmek ise, şeytandandır."
 
"Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz."
 
İnsan bu dünyaya ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.
 
Altın Fiyatları

kaynak: hasaltın
 
Bugun 283846 ziyaretçiburadaydı
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=